Adgoesgreen

Ad Goes Green powstało

z inicjatywy Klubu Producentów Reklamowych Stowarzyszenia Komunikacji Marketingowej SAR. Zależy nam na wyznaczeniu norm i wytycznych, które pomogą dostosować proces przygotowania i realizacji filmu reklamowego do bardziej ekologicznych standardów.
Grupą docelową projektu są wszystkie podmioty zaangażowane w proces powstawania filmu reklamowego: reklamodawcy, agencje kreatywne, producenci, twórcy, ekipy filmowe i firmy świadczące specjalistyczne usługi na rzecz filmu. Potrzeba podniesienia świadomości i zmiany postaw istnieje wśród wszystkich uczestników tego procesu.
W pierwszym etapie przeprowadziliśmy badanie świadomości ekologicznej w branży komunikacyjnej. Następnie opracowaliśmy wytyczne dla organizujących produkcje i ich współpracowników. Służą one również zamawiającym, którzy mogą dzięki nim sprawdzać, jak bardzo świadomie o procesie myśli producent.
Ad Goes Green jest platformą wymiany wiedzy między tymi, którzy działają na rzecz eko zmiany w swoich organizacjach. To oni stanowią prawdziwy zasób projektu i zdecydują o jego przyszłości oraz powodzeniu.
Ad Goes Green powstało z inicjatywy Klubu Producentów Reklamowych Stowarzyszenia Komunikacji Marketingowej SAR. Zależy nam na wyznaczeniu norm i wytycznych, które pomogą dostosować proces przygotowania i realizacji filmu reklamowego do bardziej ekologicznych standardów.
Grupą docelową projektu są wszystkie podmioty zaangażowane w proces powstawania filmu reklamowego: reklamodawcy, agencje kreatywne, producenci, twórcy, ekipy filmowe i firmy świadczące specjalistyczne usługi na rzecz filmu. Potrzeba podniesienia świadomości i zmiany postaw istnieje wśród wszystkich uczestników tego procesu.
W pierwszym etapie przeprowadziliśmy badanie świadomości ekologicznej w branży komunikacyjnej. Następnie opracowaliśmy wytyczne dla organizujących produkcje i ich współpracowników. Służą one również zamawiającym, którzy mogą dzięki nim sprawdzać, jak bardzo świadomie o procesie myśli producent.
Ad Goes Green jest platformą wymiany wiedzy między tymi, którzy działają na rzecz eko zmiany w swoich organizacjach. To oni stanowią prawdziwy zasób projektu i zdecydują o jego przyszłości oraz powodzeniu.